Tag Archives: đàn ông

Khi nào con gái trở thành đàn bà?

Nói thẳng toẹt ra là một cái màng mỏng manh chẳng có thể biến một đứa con gái thành một người đàn bà. Hoàn toàn không. Vì nó đòi hỏi một quá trình, ch...